Kategoria Uncategorized

Badania: terminy przydatności olejów

Trwałość oleju lnianego jest sprawą szeroko omawianą. Tłuszcze należą do produktów nietrwałych i łatwo psujących się.  Wszystkie tłuszcze pod wpływem: tlenu, powietrza, wody, światła i temperatury, oraz enzymów znajdujących się w tkankach roślinnych i zwierzęcych, jak również enzymów wytwarzanych przez drobnoustroje, ulegają rozmaitym zmianom.…